A ChromaGen színes szűrőrendszer alkalmazása a diszlexia korrigálására

A ChromaGen színes szűrőrendszer ( szemüveg, kontaktlencse) hatékonyságának mérése a diszlexiás páciensek olvasási készségének fejlődésére vonatkozólag.
Vizsgált páciensek és módszer:45O pácienst vizsgáltunk meg, és korrigáltunk a ChromaGen módszerrel. A ChromaGen haploszkópikus lencserendszer nyolc speciális szűrőkarakterisztikájú lencséből áll. A vizsgálatokat a ChromaGen protokoll szerint végeztük, a protokollhoz mellékelt, és magyar nyelvre adaptált felmérő teszt segítségével.

(1)Az Oculo-Cor Kft. ( igazgató: dr.Csobay Ildikó ), (2) a Házitanítói Szolgálat Alapítvány ( a kuratórium elnöke: Tordai György ) közleménye

dr.Csobay Ildikó (1), Gál Judit (2)

Cél: A ChromaGen színes szűrőrendszer ( szemüveg, kontaktlencse) hatékonyságának mérése a diszlexiás páciensek olvasási készségének fejlődésére vonatkozólag.
Vizsgált páciensek és módszer:45O pácienst vizsgáltunk meg, és korrigáltunk a ChromaGen módszerrel. A ChromaGen haploszkópikus lencserendszer nyolc speciális szűrőkarakterisztikájú lencséből áll. A vizsgálatokat a ChromaGen protokoll szerint végeztük, a protokollhoz mellékelt, és magyar nyelvre adaptált felmérő teszt segítségével.
Eredmények: három vizsgálatot végeztünk: első alkalommal lencse nélkül (1), első alkalommal lencsével (2), négy hónap múlva lencsével (3). Mértük a szóolvasási sebességet (szó/perc, az egy perc alatt hibátlanul elolvasott szavak számát), valamint egy adott szöveg végigolvasásakor ejtett hibák számát. Az első és a második vizsgálati eredmények összehasonlítása alapján az olvasási sebesség szignifikánsan nőtt, (p= o,oo1829), az ejtett hibák száma csökkent, de szignifikáns eredményt nem tudtunk kimutatni., ( p= o,214459 ). Az első és a harmadik, valamint a második és a harmadik vizsgálati eredmények összehasonlításakor mindkét esetben és mindkét vizsgálati módszerrel ( olvasási sebesség, ejtett hibaszám) szignifikáns javulást tapasztaltunk: olvasási sebesség növekedésre vonatkozólag, az első és a harmadik vizsgálat eredmények összehasonlításakor p=o,ooooo6., a második és a harmadik vizsgálati eredmények összevetésekor p=o,oo959. Az ejtett hibaszámra vonatkozólag az első és a harmadik vizsgálati eredményeket értékelve p=o,o436o6, a második és a harmadik vizsgálat eredményeinek megfelelően p=o,o18242.

Következtetés: A ChromaGen haploszkópikus lencserendszer megfelelő alkalmazásával a diszlexiás páciensek jelentős részénél szignifikáns eredmény érhető el az olvasási készség fejlődése terén.

Kulcsszavak: diszlexia, ChromaGen rendszer, szinkronizáció The use of ChromaGen system int he correction of dyslexia

Communication from (1) Oculo-Cor Ltd.( director: Dr. Ildikó Csobay) and from (2) Family Tutor Service Foundation ( presedent of the curatorium: György Tordai)

Dr Ildikó Csobay (1), Judit Gál (2)

Objective: Assessing the efficiency of ChromaGen colour filter system( spectacle lenses, contact lenses) in the development of dyslexic patients’ reading skills.
Examined patients and method: 45O patients have been examined and corrected with the ChromaGen method. The ChromaGen haploscopic lens system consist of eight lenses with special filter characteristics. Examinations were carried out according to the ChromaGen protocol, using the evaluation test annexed to the protocol, adapted to the Hungarian language.
Results: Three examinations were carried out. Ont he first occasion without lenses (1), on the first occasion with lenses (2), four months later with lenses (3). We measured word reading speed (word/minute, the number of correctly read word per minute) , and the numder of mistakes on reading a given text.

If we compare the first and the second examination results, reading speed increased significantly (p=o,oo1829), the number of pronounced mistakes lowered, but no significant result could be achieved (p= o,214459). If we compare the first and the third, or the second and the third examination results, significant improvement was found in both cases and with both examinaton methods ( reading speed, number of pronounced mistakes). As for reading speed, comparing the first and the third examination results p=o,ooooo6,comparing the second and the third examination results p=o,oo959o. As for the number of pronounced mistakes, evaluating the results of the first and the third examination p=o,o436o6, and evaluating the results of the second and the third examination results p=o,o182242.

Conclusion: Through the adequate use of ChromaGen haploscopic lens system, significant progress can be made with a large part of dyslexic patients in the development of reading skills.
Key words: dyslexia, ChromaGen system, synchronisation

A részképesség zavarok kutatásával és enyhítésével foglalkozó szakemberek régóta tudják, hogy a diszlexiának sokféle oka lehet. A szakpedagógusok a kisdiákokkal karöltve gyakran heroikus küzdelmet folytatnak, hogy találjanak egy megfelelő alternatív módszert az olvasási készség elsajátítására.
A múlt évtizedben egyre több kutató orvos kezdett foglalkozni a probléma feltárásával, illetve azzal a kérdéssel, hogy bizonyos szakterületek képviselői ( fül-orr-gégészek, szemészek, neurológusok, pszichiáterek, immunológusok, táplálkozás-tudományi szakemberek ) tudnak-e segíteni a nehézségek enyhítésében? Ezen rövid időszak tudományos publikációit áttekintve megállapíthatjuk, hogy igen, méghozzá több támadásponton is egyszerre , amelyek együtt a szakpedagógusok speciális reedukációs programjaival hatványozottan növelhetik a diszlexiás páciensek esélyeit arra, hogy igen jó eredménnyel elsajátítsák az olvasási, írási, helyesírási képességet.
A jelenlegi eredmények feltehetőleg részeredmények. Minden területen a kutatás folyik tovább, és reméljük, hogy a jövőben egyre több és hatékonyabb korrekciós módszerrel gyarapodik majd a részképesség zavarokkal foglalkozó szakemberek tárháza.

Jelen munkánkban a szemészet területén elért eredményekről, illetve saját tapasztalatainkról számolunk be.
198O-ban Olíve Meares, egy új-zélandi tanárnő írta le elsőként a tüneteket: olvasáskor a szöveg valamilyen módon és fokban eltorzul, az eltorzulás színes előtétlapokkal csökkenthető11
Helen Irlen kaliforniai pszichológusnő Olíve Meares első kísérletei alapján megkezdte a tudományos klinikai vizsgálatokat. Később ez a tünetegyüttes MEARES-IRLEN szindróma néven vonult be a szakirodalomba.2,9,14,15 1989-ben Arnold Wilkins ,a University of Essex professzora és munkacsoportja megkezdték az első vizsgálataikat a saját tervezésű vizsgálóműszerükkel, az Intuitive Colorimeterrel, amellyel meghatározták azt a szűrőlencsét, amely legjobban elősegíti az olvasást. Ők már szemüveglencsét alkalmaztak.19,2o 1999-ben David Harris az Ultralease , The Chester Clinic professzora publikálta sikeres placebo kontrollált kettősvak vizsgálatát a saját felfedezésű ChromaGen szűrőrendszer diszlexiát korrigáló hatására vonatkozólag. A későbbiekben még többféle szűrőrendszert is forgalomba hoztak, de klinikailag megalapozott vizsgálati eredmények eddig csak ezen két módszer alkalmazása során születtek. A klinikai összehasonlító vizsgálatok alapján a ChromaGen módszerrel szignifikánsan jobb eredményt értek el, mint az Intuitive Colorimeteres módszerrel.5,6,7,8

Páciensek és módszer

562 pácienst vizsgáltunk meg, és korrigáltunk a ChromaGen módszerrel. A vizsgált páciensek közül 45o rendelte meg a ChromaGen szűrőt 18o nő, 27o férfi, átlagéletkor 12,75év ( SDą4,17). A vizsgálatba mindenkit bevontunk, aki jelentkezett, korra, nemre való tekintet nélkül, amennyiben megfeleltek a vizsgálati feltételeknek. Minden páciensnek rendelkeznie kellett hivatalos bizonyítvánnyal a részképesség zavarukra vonatkozólag. A pácienseknek nem lehetett nem korrigálható refrakciós, ortoptikai illetve más egyéb szemészeti problémájuk, amely az olvasást önmagában is gátolná. Kontroll csoportot /5o páciens, 27 férfi, 23 nő, átlagéletkor 11,75 év ( SDą 1,26) / azok közül a páciensek közül állítottunk, akiket előzőleg megvizsgáltunk, de nem rendelték meg a szűrőket, azonban kíváncsiak voltak az olvasási képességük fejlődésére négy hónapos idő intervallum alatt.
A vizsgálatokat a ChromaGen haploszkópikus ( a két szemet külön és együttesen is korrigáljuk) lencserendszerrel,( 8 db. speciális szűrőkarakterisztikájú lencserendszer , mindegyik típusból 2db.) a ChromaGen protokoll alapján végeztük. ( 1. kép )
A lencsék hatékonyságának, illetve az olvasási képesség változásának a mérésére Prof. Chaaban Zeidan "Academic Skills Disorders Appraisal Test" -jének magyar nyelvre adaptált változatát alkalmaztuk, amelyet az angol forgalmazó ( Cantor&Nissel Ltd. ) validált.21

A diszlexia korrekciót minden esetben teljeskörű szemészeti vizsgálat előzte meg. Minden szemészeti problémát kizártunk vagy korrigáltunk.
A vizsgálatokat természetes megvilágítás mellett, a ChromaGen protokoll alapján végeztük.
Meghatároztuk a domináns szemet. Először a "nem domináns" szem elé választottuk ki a megfelelő szűrőt, oly módon, hogy a páciens mindkét szem nyitva tartása mellett a megfelelő szövegre nézett. A feladat az volt, hogy válassza ki azt a szűrőt, amelyen a "legkellemesebb" átnézni, leginkább "pihenteti" a szemét és amellyel a leggördülékenyebb az olvasás. Ezután a kiválasztott szűrőt a "nem domináns" szem előtt tartva, mindkét szem nyitva tartása mellett meghatároztuk a "domináns" szem elé a megfelelő szűrőt. ( 2. kép ). Gyakran a két szűrő nem egyforma karakterisztikájú ( színű ), ami esetleg esztétikai problémát jelenthet, de ezt ki lehet küszöbölni azzal, hogy a lencséket tükör bevonattal rendeljük. A szűrők meghatározása után került sor a hatékonyság lemérésére a fent említett teszt segítségével. Rövid pihenő után a páciens szakoktató felügyelete mellett teljesítette a tesztet először szűrő nélkül, majd újabb pihenő után megismételte a szűrőlencséket a szeme előtt tartva. A vizsgálatokat a szemüveg viselésétől számítva négy hónap múlva megismételtük.
Mértük a szóolvasási sebességet, az egy perc alatt hibátlanul elolvasott szavak számát / szó/perc/, valamint egy adott szöveg végigolvasásakor ejtett hibák számát / az olvasandó szöveg nehézségi foka meghatározott korcsoportok szerint változik.

 

oldal tetejére